Alexanderteknik

Hvad er Alexanderteknik?

Alexanderteknik er en bevægelseslære som anvendes til forebyggelse af gener i bevægeapparatet, desuden ofte også afhjælpende selv når skaden er sket. Alexanderteknik anvendes desuden af mennesker der har brug for at skærpe deres finmotorik som grundlag for bedre kunstnerisk udøvelse, sportspræstationer eller som alment ønsker større kropsskontakt og bevidsthed.

Man arbejder direkte med en psyko-fysisk genuddannelse af kropsbrugen og brugen af hele personen. Udover at regulere muskeltonus (spændingstilstand) arbejder teknikken med at aktivere kroppens reflekser og at gentablere et pålideligt sanseapparat (kommunikation fra sanseceller gennem rygmarven til hjernen).

Dette sker:

  1. Gennem bevidstgørelse at frigøre den spænding der forhindrer krop og sind i at arbejde optimalt.
  2. Gennem mentale direktioner at lade den hensigtsmæssige aktivitet få plads og således anvise den vej til gradvis at tage over.

Dette foregår både i hvile og i simple hverdagsbevægelser. Elevens fysiske og psykiske reaktionsmønster som herved ændres er en personlig sag; da vi jo ikke – hverken personligt eller fysisk er ens. Derfor foregår undervisningen individuelt og bringer ofte en personlig udvikling med sig. Identitetsbevidsthed øges, sanserne skærpes og kan således blive en ressource til at træffe valg og udføre handlinger i overensstemmelse med personligheden. Overblik og overskud øges så man bliver i stand til at udføre dagligdagens arbejde mere tilfredsstillende. Teknikken er dog ingen terapi, men et redskab til at bruge kroppen på en bedre måde ved at ændre på de vaner som er årsag til en begrænset funktion. I det lange løb kan eleven da arbejde selvstændigt og mange kan undgå  afhængighed af behandling og sågar visse operationer.

Typiske eksempler:

  • Problemer med ryg, hofte, knæ, skulder, arme (musearm)
  • Ischias
  • Fordøjelsesproblemer
  • Vejrtrækningsproblemer
  • Piskesmæld
  • Fibromyalgi
  • Anspændthed
  • Dårlig holdning m.m.

Hvordan fungerer Alexanderteknikken?

Teknikken går ud fra det princip, at vi er født med en bestemt dynamisk balance mellem hoved, hals/nakke og rygsøjle. Denne meget fine balance organiserer hele vores bevægeapparat og gør os i stand til at holde os oprejst. Her er balance ment som en dynamisk indre sammenhæng og ikke som en fastholdt stilstand.

Denne dynamik har dog trange kår i vor tids stressede og civiliserede verdens ydre krav og bliver derfor ofte forstyrret. Kroppen reagerer ved at kompensere hele vejen ned med spændinger og pres på led, organer m.m. og begynder at synke sammen – med deraf følgende smerter, skader og indskrænket bevægelighed. Det bliver ubevidst en del af et mønster, som former vores personlighed og fysiske funktion.

Men når balancen bliver genoprettet og vi lærer at sige nej tak til de dårlige vaner, har vi nøglen til at lade dynamikken forplante sig ned gennem hele kroppen og lade kroppen holde sig selv, uden at vi bliver nødt til at “holde den” med unødig spænding. Ved hjælp af en “ikke gøren” giver vi kroppen plads til de naturlige og automatiske processer der ligger latent i den. Det drejer sig om holdningsreflekser og hele den neuromoskulære (ubevidste) brug. Man arbejder med begrebet “retninger” som kropsdelenes indre  bevægelse i forhold til hinanden og ikke i forhold til rummet – sådan som man typisk arbejder i dans og gymnastik. (Det kan komme senere)! Når hovedets tryk på nakke og ryg lettes, kan en hydraulisk proces begynde og en lethed indfinde sig. Ryggen bliver lang og bred, der bliver både plads mellem hvirvlerne og i hofteeled, knæled osv. Forandring bliver mulig og tilliden til kroppen genfindes. Desuden vil vores instinktive sansebedømmelse skærpes. Det nye bevægemønster kan da bruges i en hvilken som helst bevægelse og situation man ønsker.

Hvordan foregår det?

Selve Alexanderlektionen er individuel og foregår ved, at læreren ved en let berøring og verbale direktiver guider eleven gennem bevægelserne. Diskoordination og spændinger som ikke kan ses men kun mærkes, kan læreren derved afdække og hjælpe med at regulere. Eleven mærker således også sin egen krop og de nye muligheder i højere grad end hvis direktiverne udelukkende er mentale. Her er det fysisk og verbal information der videregives og koordineres.

Praktisk

En lektion varer 45 min. Undervisningen foregår ved AOF i Odense.
Jeg laver gerne workshops i sammenhæng med andre aktiviteter – f. eks. Ridning, kunstnerisk arbejde eller til inspiration for andre bevægelsesformer.

Kontakt mig for at høre hvad der kan lade sig gøre på arolffpetersen@yahoo.com eller mobil: 24 45 33 65 eller se kurserne på AOF: odense-nordfyn.aof.dk